ดูหนัง x ออนไลน์ Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา lnwYamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา

เรื่องย่อ :


เรื่องย่อ : Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา
ยามาดะ ซามูไรแห่งอโยธยา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง ยามาดะ ก็ คือ ออกญาเสนาภิมุข เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เป็นคนใหญ่โตที่มีอิทธิพลในสมัยนั้น ถึงเป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็รักผืนแผ่นดินไทยมาก ซึ่งที่นครศรีธรรมราชก็ยังมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่
จากเอกสารที่ค้นพบทํา ให้สันนิษฐานได้ว่าท่านยามาดะน่า จะเดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช และได้สมัครเข้ากองอาสาญี่ปุ่นทําการออกรบให้อยุธยาหลายครั้ง จนได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนนาง และในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระราชบุตรของสมเด็จพระเอกาทศรถ ท่านยามาดะก็ได้รับตําแหน่งสูงสุดเป็นถึงออกญาเสนาภิมุข ควบคุมกองอาสาญี่ปุ่น
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่านยามาดะก็ ได้เดินทางไปปราบกบฏที่เมืองนครศรีธรรม-ราช จนสามารถทําการปราบปรามกบฏได้สําเร็จ ถือเป็นความดีความชอบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ท่านยามาดะได้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อค.ศ.1630 หรือ พ.ศ.2173 และถือได้ว่าท่านยามาดะเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวในโลก ที่ได้มาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้น มาเพื่อนําเสนอถึงเรื่องราวและเหตุที่ว่า ทําไมท่านยามาดะถึง ได้เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยและยอมตายเพื่อแผ่นดินอโยธยา และยังเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น

ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 1
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 2
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 3
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 4
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 5
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 6
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 7
ดูหนังเรื่อง: Yamada The Samurai of Ayothaya ซามูไร อโยธยา - ตอนที่ 8
Random Movie
หมวดหมู่หนัง
รายชื่อหนังใหม่